Skip to main content

Innehåller den enskilda identifieraren ytterligare information?

Nej. Förutom den information som krävs enligt EU-direktivet om tobaksvaror får ingen annan information inkluderas i den unika identifieraren.