Skip to main content
ID ISSUER

Nytt sätt att spåra tobaksvaror

ID ISSUER är den beprövade lösningen för tjänsterna baserade på EU-lagstiftningen. TPD reglerar tillverkning, förpackning och försäljning av tobaksvaror. Enligt den nya TPD måste tillverkare, importörer och återförsäljare ha infört det nya spårningssystemet för tobaksprodukter senast den 20 maj 2019.

TPD-initiativet?

För att hantera olaglig handel föreskrivs i EU:s direktiv om tobaksvaror (TPD) (2014/40 / EU) att ett spårningssystem för hela EU ska införas för den lagliga försörjningskedjan för tobaksvaror (artikel 15), liksom ett säkerhetssystem för att upptäcka olagliga produkter (artikel 16).

Varför hände det

Olaglig tobakshandel ansvarar för förlusten av miljontals euro i EU-ländernas skatteintäkter varje år. Att mäta omfattningen av denna olagliga tobakshandel är extremt utmanande, men den mängd tull som EU:s skatteförvaltningar förlorar till olaglig handel har uppskattats till cirka 11,1 miljarder euro om året [1]. Olaglig tobakshandel har också identifierats som en primär inkomstkälla för organiserad brottslighet.

Vem behöver följa reglerna

Alla inblandade i försörjningskedjan från importören / tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före den första detaljhandelsavdelningen

När behöver du vara redo

Både spårningssystemet och säkerhetsfunktionerna bör vara på plats före den 20 maj 2019 för cigaretter och egen tobak och senast den 20 maj 2024 för alla andra tobaksprodukter (t.ex. cigarrer, cigariller och rökfria tobaksvaror).

Hitta din fråga

 • Har du en miljö för integrationstester med ekonomiska aktörers system?

  Testmiljön är på plats och du kan börja integrera med IDIssuer-systemet direkt. För detaljer, se integrationsmanualen.

 • Är den fullständiga funktionaliteten för ID utgivarprogramvaran tillgänglig även via WEB-gränssnittet?

  Samtliga funktioner i ID utgivarens mjukvarulösning som begärts av upphandlande myndighet är också tillgängliga via WEB-gränssnitt. I kontraktet kan vi dock komma överens om att släppa koder före den tidsfrist som anges ovan.

 • Har ni erfarenhet av liknande system?

  All Soft Corp har varit verksam inom affärsrådgivning och mjukvaruutveckling i över 20 år. Vi erbjuder våra kunder de mest effektiva och innovativa lösningarna inom många områden. Under de senaste åren har vi fokuserat på att utveckla produkter och lösningar för offentliga förvaltningsorgan, nämligen skatte- och tullkontor, som bekämpar skattebedrägerier och skatteflykt. All Soft Corp produkter är integrerade mjukvarulösningar som effektivt bekämpar skattebedrägerier. De är avsedda för statliga enheter, affärsenheter och medborgare. Förutom att effektivt eliminera olagliga aktiviteter ger dessa produkter andra fördelar i form av tid och ekonomiska besparingar, ökad effektivitet i affärsprocesser och ökad säkerhet för finansiella transaktioner. Programvaruverktyg som utvecklats för att hjälpa regeringar att eliminera skatteflykt inbegriper skattstämpelhantering- och kontrollsystem, process- och driftshantering av skatt- och tullinspektioner, Alladin Stamp Register Management System och momskontrollrapporten.

 • Vilken nivå av stöd ger du?

  Stöd tillhandahålls enligt krav som ställts av den upphandlande myndigheten, tillgänglig för dig måndag till fredag, via telefon +421 800 222 921, via e-post support@idissuer.local eller via chattgränssnittet på denna portalen.

 • Kommer du att ha en miljö för integrationstest med ekonomiska aktörers system?

  Testmiljön är på plats och du kan börja integrera med ID- utfärdarenssystemet direkt. Mer information finns i integrationshandboken.

 • Hur utfärdas fakturor?

  Fakturering kommer att ske månadsvis. Alla beställningar kommer att inkluderas i en kollektiv faktura som skickas elektroniskt i PDF-format.

 • Kommer uppgifterna i ert system att vara tillräckligt säkra mot läckor (professionella hemligheter och GDPR)?

  Vår lösning är kompatibel med GDPR på alla områden: processinställningar, mjukvarukapacitet och infrastruktur.
  Programvarulösningen ger inbyggt stöd för alla obligatoriska GDPR-funktioner (inklusive inte bara pseudonymisering, rätt till åtkomst, rätt att radera, och register över bearbetningsaktiviteter). Erforderliga GDPR-funktioner är implementerade. Tillgång till och behandling av personuppgifter kommer endast att vara tillgängligt för auktoriserade och behöriga användare.

No questions matching current filter
Gränssnitt 2 gränssnitt

Integrationsmanual

Integrationsmanualen är ett dokument som beskriver datagränssnitt (API) och allt relaterat till deras implementering och användning. Den är avsedd för de ekonomiska aktörerna som vill kommunicera med ID utgivarsystemet även via datagränssnitt, inte bara via grafiskt användargränssnitt (GUI). Detta kallas system till systemkommunikation. Du hittar en detaljerad beskrivning av tillhandahållna och begärda API, hur man implementerar dem, hur man autentiserar och hur man använder dem.

Integrationsmanual
ID-utgivare

Användarmanual

Användarmanualen är ett dokument som beskriver ID utgivarsystemet från användarens synvinkel, särskilt dess grafiska användargränssnitt (GUI). Läs det här dokumentet om du är tillverkare, importör, grossist eller första detaljhandelsföretag som säljer tobaksvaror enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574, skyldig att använda ID utgivarsystemet och vill bli bekant med det och använda det på rätt sätt.

Användarmanual för ekonomiska aktörer

Har du inte hittat svar på ditt problem?

Ställ en fråga

Allmän support för ID utgivare:

ID-utgivare Faktureringsfrågor:

Frågor angående kontrakt:

Pressfrågor:

support@idissuer.se

invoicing@idissuer.se

contract@idissuer.se

press@idissuer.se

Allmän support för ID utgivare:
support@idissuer.se

ID-utgivare Faktureringsfrågor:
invoicing@idissuer.se

Frågor angående kontrakt:
contract@idissuer.se

Pressfrågor:
press@idissuer.se

Nå oss gärna måndag till fredag från 8:00 till 17:00

+421 800 222 921

Detta är avgiftsfritt nummer

ID ISSUER

Tillverkad av All Soft Corp

Inte bara är vi otroligt drivna för att lösa alla typer av skatteinsamlingsproblem, men vi gör det på det smartaste sättet med den senaste tekniken och ett team av extraordinära proffs.

AllSoftCorp.com