Skip to main content

Hur många tecken av enhetsnivå-UI måste vara synliga på paketet?

Som ID-utgivare har vi inget speciellt krav på gränssnittets synlighet på förpackningen av tobaksvaror som omfattas av tillämpningsförordningen.