Skip to main content

Hur kan unika identifierare beställas från ID-utfärdaren?

Du måste först registrera dig på ID-utfärdarens portal. Länken till denna portal kommer att publiceras senare. Vi förväntar oss att detta kommer att finnas tillgängligt första veckan i maj. Bestilling kan sedan göras via ID-emittentens orderportal (GUI) eller via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) vid systemintegration.