Skip to main content

Vilken algoritm använder man för att generera ett serienummer?

Algoritmen skapar unika serienummer. Denna algoritm uppfyller alla krav i genomförandeförordningen. Ytterligare information om algoritmen kan inte avslöjas.