Skip to main content

Är det möjligt att få UI från ert system i realtid / nära realtid och inte efter slutet av arbetsdagen?

ID-utgivarens mjukvarulösning överensstämmer med direktivet och genomförandebestämmelserna i detta avseende, vilket innebär att användargränssnitt genereras efter utgången av nästa arbetsdag för att ge ekonomiska aktörer möjlighet att återkalla förfrågningar.