Will the data in your system be sufficiently secure against leaks (professional secrets and GDPR)?

Kommer uppgifterna i ert system att vara tillräckligt säkra mot läckor (professionella hemligheter och GDPR)?

Our solution is compliant with GDPR in all areas: process setup, software capabilities and infrastructure.
The software solution itself provides native support for all mandatory GDPR features (including not only pseudonymization, right of access, right to erasure, and records of processing activities). Required GDPR functionalities are implemented. Access to and processing of personal data will be available only to authenticated and authorized users.

Vår lösning är kompatibel med GDPR på alla områden: processinställningar, mjukvarukapacitet och infrastruktur.
Programvarulösningen ger inbyggt stöd för alla obligatoriska GDPR-funktioner (inklusive inte bara pseudonymisering, rätt till åtkomst, rätt att radera, och register över bearbetningsaktiviteter). Erforderliga GDPR-funktioner är implementerade. Tillgång till och behandling av personuppgifter kommer endast att vara tillgängligt för auktoriserade och behöriga användare.