Skip to main content

Vilken nivå av stöd ger du?

Stöd tillhandahålls enligt krav som ställts av den upphandlande myndigheten, tillgänglig för dig måndag till fredag, via telefon +421 800 222 921, via e-post support@idissuer.local eller via chattgränssnittet på denna portalen.