Skip to main content

Är den fullständiga funktionaliteten för ID utgivarprogramvaran tillgänglig även via WEB-gränssnittet?

Samtliga funktioner i ID utgivarens mjukvarulösning som begärts av upphandlande myndighet är också tillgängliga via WEB-gränssnitt. I kontraktet kan vi dock komma överens om att släppa koder före den tidsfrist som anges ovan.