Skip to main content

Den fulla längden på enhetens nivå-UI. Alla tecken är synliga eller inte.

Den föreslagna längden på enhetens UI-kod är 26 tecken och längden på aggregerad nivå-UI-kod är 31 tecken inklusive tidsstämpel. Serienummret för enhetens UI och även den aggregerade nivåns UI rekommenderas att bestå av nio tecken, inklusive siffror, små bokstäver och stora bokstäver. Det finns två separata sekvenser, en för enhetsnivå UI och en för aggregerad nivå UI. Varje produktkod består av fyra tecken som består av siffror, små bokstäver och stora bokstäver.

Sammanlagt nivå-UI innehåller identifieringskoden för den anläggning där aggregationsprocessen ägde rum, vilken har en längd på 9 tecken för anläggningskoder som utfärdas enligt specifikationen. Anläggningskoden är gjord av 5 tecken långt ID ISSUER prefix och 3 tecken lång kod. ID-utgivare genererat användargränssnitt innehåller inte tidsstämpel. Tidstämpel läggs till av ekonomisk aktör. Mer detaljer ges i ”ID Issuer Technical Specification”.