Skip to main content

Hur löste du problemet med produktkoden?

Varje produktkod (enligt definitionen i artikel 8 punkt 1c) består av fyra tecken som består av siffror, små bokstäver och stora bokstäver. Föreslagen lösning använder en uppslagstabell för att söka efter den information som krävs baserat på produktkoden.