Skip to main content

Hur löstes system 2 system-autentisering / behörighet?

Varje ekonomisk aktör kan använda ID utgivarsystemet utan användargränssnitt genom tillhandahållen data API.