Skip to main content

Hur utfärdas fakturor?

Fakturering kommer att ske månadsvis. Alla beställningar kommer att inkluderas i en kollektiv faktura som skickas elektroniskt i PDF-format.