Skip to main content

Hur hanteras den ekonomiska operatörens användare i ditt system?

Säkerheten för den föreslagna lösningen omfattas av en intern autentiserings- och auktoriseringsmodul. Denna modul tjänar till att säkerställa åtkomst
till ID-utgivarens informationssystem endast för auktoriserade personer och system. Godkännande och behörighet krävs både för användargränssnittet och för teknisk integration via ett API eller en annan kommunikationskanal. Varje ekonomisk aktör har ett användarkonto för varje behörig person.