Do you have experience with similar systems?

Har ni erfarenhet av liknande system?

Allexis has been active in business consulting and software development for over 20 years. We provide our clients with the most effective and innovative solutions in many areas. In recent years, we have focused on developing products and solutions for public administrative bodies, namely tax and customs offices, that are fighting tax fraud and tax evasion. Allexis products are integrated software solutions that effectively fight tax fraud. They are intended for government entities, business entities and citizens. In addition to effectively eliminating illegal activities, these products bring other benefits in the form of time and financial savings, increased effectiveness of business processes and increased security of financial transactions. Software (SW) tools developed with the aim of helping governments eliminate tax evasion include the Tax Stamp Management and Control System, Process and Operation Management of Tax and Customs Inspections, the Alladin Stamp Register Management System and the VAT Check Report.

Allexis har varit verksam inom affärsrådgivning och mjukvaruutveckling i över 20 år. Vi erbjuder våra kunder de mest effektiva och innovativa lösningarna inom många områden. Under de senaste åren har vi fokuserat på att utveckla produkter och lösningar för offentliga förvaltningsorgan, nämligen skatte- och tullkontor, som bekämpar skattebedrägerier och skatteflykt. Allexis produkter är integrerade mjukvarulösningar som effektivt bekämpar skattebedrägerier. De är avsedda för statliga enheter, affärsenheter och medborgare. Förutom att effektivt eliminera olagliga aktiviteter ger dessa produkter andra fördelar i form av tid och ekonomiska besparingar, ökad effektivitet i affärsprocesser och ökad säkerhet för finansiella transaktioner. Programvaruverktyg som utvecklats för att hjälpa regeringar att eliminera skatteflykt inbegriper skattstämpelhantering- och kontrollsystem, process- och driftshantering av skatt- och tullinspektioner, Alladin Stamp Register Management System och momskontrollrapporten.